Start slideshow
Toshogu Shrine

Toshogu Shrine

11 images

IMG_8185 Statue of the Imperial prince Komatsunomiya Akihito (1826-1903), first president of the Japanese Red Cross.
Statue of the Imperial prince Komatsunomiya Akihito (1826-1903), first president of the Japanese Red Cross.
IMG_8186 Statue of the Imperial prince Komatsunomiya Akihito (1826-1903), first president of the Japanese Red Cross.
Statue of the Imperial prince Komatsunomiya Akihito (1826-1903), first president of the Japanese Red Cross.
IMG_8199
IMG_8230-IMG_8238
P1100496
IMG_8204
IMG_8206
P1100465
P1100469
P1100478

Labels