Agios Nikolaos

2009-10-08-11
Start slideshow
12 Agios Nikolaos, one of the main city of Crete, now a sea-side `resort.
Agios Nikolaos, one of the main city of Crete, now a sea-side `resort.
38
41
29 Lake Voulismeni inside Agios Nikolaos, with a small canal reaching the sea.
Lake Voulismeni inside Agios Nikolaos, with a small canal reaching the sea.
25 Lake Voulismeni.
Lake Voulismeni.
26 Lake Voulismeni.
Lake Voulismeni.
33
34
35 Harbor.
Harbor.
37 Harbor.
Harbor.

Labels